top of page

Voor ouders en verzorgers

Uw kind en de montessori-instelling

Beste ouders en verzorgers

Uw kind bezoekt de montessori-instelling en ontwikkelt zich hierin op zijn/haar eigen wijze en tempo.

Deze montessori-instelling is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging. 

Als onderdeel van dit lidmaatschap én de belofte daarbij zich te blijven ontwikkelen volgens de gestelde Montessorikwaliteitscriteria doet zij mee met de NMV-Audit.

Het NMV-Auditteam bezoekt de instelling en maakt daarvan verslag. De bedoeling is dat de montessorikwaliteit als zodanig wordt herkend, dat de NMV-erkenning plaats kan vinden.

 

U als ouders en de kinderen zijn tijdens deze NMV-Audit ook gesprekspartners.

Door vragen te stellen, met een open blik en te luisteren naar de motivatie achter gemaakte keuzes vormt de NMV-Auditor zich een beeld van de ontwikkeling van de instelling.

Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen aan de directie van de montessori-instelling.

Hieronder vindt u onze brochure 'Waarderend Auditen', hier staat alle informatie in omtrent de audit en wat er van montessori-instellingen verwacht wordt. 

bottom of page