top of page

NMV Audit

 

Vooruit in montessori-onderwijs

Waarderend Auditen

Een Audit is een middel om kwaliteit te constateren en ontwikkelpunten vast te kunnen stellen. De NMV-Audit is bedoeld om te ‘luisteren’ hoe de

montessori-instelling het doet in de praktijk. De NMV-auditors spiegelen de organisatie. Hun eindverslag is de reflectieve notitie: een beschrijvend en constaterend document, met daarin advies over ontwikkelpunten van de instelling.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de instelling is de start van het waarderend auditen.

Een waarderend audit gesprek nodigt uit tot reflectie en inspireert tot verbeteren.

Dit vraagt van de auditor een open blik en een stimulerende houding.

Insluiten

 

Het belangrijkste uitgangspunt is ‘insluiten’. De NMV wil graag dat de basiskwaliteit bij de montessori-instellingen zo hoog is dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van dr. Maria Montessori én vindt het belangrijk dat er veel montessori-instellingen beschikbaar zijn. 

Op basis van herkenning vindt de NMV-erkenning plaats.

Uw Montessori - instelling aanmelden

Wilt u uw Montessori Instelling aanmelden voor de 

NMV Audit?  Klik hier. 

Wilt u het chronologisch stappenplan zien met bijbehorende documenten voor een NMV Audit Klik hier

bottom of page