top of page

Aanmelden montessori-instelling

Op deze pagina kunt u zich aanmelden als montessori-instelling voor de NMV-Audit. Vooraf dient u de brochure ' Waarderend Auditten' en de NMV-documenten ' De Gulden Tien' en ' De Zeven Redenen' te lezen. 

Bij de aanmelding zendt u het formulier 'Intentieverklaring' mee.

Aanmelden Audit
bottom of page