top of page

NMV Auditor

Vooruit in montessori-onderwijs

De NMV- Auditor werkt samen in het auditteam en bezoekt montessori-instellingen van 0-12 jaar. De auditor ziet het als een kans doormiddel van de audit de montessori-instelling verder aan te zetten tot ontwikkeling. De auditor heeft een training gevolgd, luistert aandachtig en vraagt door. Hij of zij werkt vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori kan dit uitdragen en duiden en is lid van de NMV.

Start Audit voor Auditor

Profiel NMV Auditor

Vooruit in montessori-onderwijs

  • Bezoekt montessori-instellingen voor 0-12 jaar en werkt samen in het auditteam.

  • Ziet het als een kans om door middel van de NMV-audit de montessori-instelling verder aan te zetten tot ontwikkeling.

  • Is onderdeel van het NMV auditteam en maakt samen het NMV auditverslag en werkt zelf in het auditteam aan eigen ontwikkeling. 

  • Spreekt met de verschillende lagen in de instelling .

  • Bereidt zich voor op het auditbezoek door relevante stukken op te vragen, in te zien, door te nemen en de opkomende vragen hierbij te formuleren.

  • Maakt samen met het auditteam reflectief verslag op waar (organisatie) ontwikkeling uit spreekt en doet dit in het auditverslag.

  • Bespreekt met het auditteam de bevindingen en noteert de conclusies in het auditverslag.

  • Beschrijft de kwaliteiten van de instelling objectief in het auditverslag.

Start Audit voor Auditor 

Van stap 1 tot verlenen van erkenning

Hier vindt u alle stappen met de daarbijbehorende documenten die u nodig heeft als auditor wanneer u met een audit voor een montessori-instelling start. 

bottom of page