top of page

Over de NMV

Vooruit in montessori-onderwijs

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Wat doet de NMV voor haar leden?

De Nederlandse Montessori Vereniging houdt zich met drie hoofdtaken bezig. In de eerste plaats, met haar montessoricentrum als middelpunt, de vereniging. Dit houdt onder andere in: algemene raadpleging waaronder de verzorging van de inhoud van de publicaties en website, zoals ook het verenigingsblad Montessori Mededelingen, het beschikken over een lectoraat en referentiepunt voor iedereen die iets wil weten of vragen over

montessori- opvoeding & onderwijs in Nederland.

2.

De vereniging maakt met het montessoricentrum mogelijk dat de belangen van montessorionderwijs en opvoeding breed kunnen worden vertegenwoordigd. Dit doen we bijvoorbeeld in het bestaande overleg met de inspectie voor het onderwijs en in het samenwerkingsverband van vernieuwingsscholen.

3.

In de derde plaats kan de NMV door haar netwerk van ervaringsdeskundigen zorgdragen voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs door het instellen van auditteams voor elk netwerk binnen de vereniging

( 0 -12 jaar, 12 - 18 jaar & 18 jaar en ouder).

Daarnaast draagt de NMV in het kader van de kwaliteit van het onderwijs, verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deskundigheid van  medewerkers op montessorischolen; zij onderhoudt daartoe bindende contacten met de opleidingsinstituten.

Hiermee samenhangend geeft het netwerk 0 - 12 jaar regelmatig Montessori gebonden handreikingen uit aan de instelling waarmee zij de montessori-ontwikkeling kan evalueren of juist richting kan geven. Daarnaast worden door de netwerken gemeenschappelijke studiedagen georganiseerd. Voor individuele montessori-instellingen kan de NMV van betekenis zijn in de vorm van consultatie voor specifieke vragen.
 

bottom of page