top of page

Stap 1 Inlezen NMV-Audit 

Op deze pagina vindt u het stappenplan. Deze volgt u wanneer uw Montessori-instelling een NMV-Audit krijgt.

U leest de brochure 'Waarderend Auditen' , 'De Gulden Tien' en de '7 Redenen'.

Dit zijn de grondleggers van het waarderend auditen. 'De Gulden Tien' en de '7 Redenen' zijn de uitgangspunten voor de erkenning van de NMV. Hierdoor bent u op de hoogte door welke bril de auditor kijkt en leest u wat er van u en de instelling verwacht wordt. In het stappenplan zult u ook formulieren treffen die ingevuld moeten worden.

Dit kunt u digitaal doen door de formulieren te openen met Acrobat Reader ©. 

Dit programma is gratis te downloaden en te gebruiken. Nadat u de formulieren heeft ingevuld, exporteert u het document, onder vermelding van de naam van de instelling, naar een pdf en zendt u het naar nmv-secretariaat@montessori.nl

Stap 2 Invullen intentieverklaring

U meldt zich aan of u wordt uitgenodigd door de NMV voor een Audit. 

In beide gevallen vult u het aanmeldformulier en de intentieverklaring in.

De intentieverklaring kunt u als bestand uploaden wanneer u zich aanmeldt op de aanmeldpagina.

Stap 3 Invullen zelfevaluatie 

Beantwoord de zelfevaluatievragen en vul de lijst van montessorideskundigheid in. De vorm van de zelfevaluatie is vrij maar moet voldoen aan het beantwoorden van de zelfevaluatievragen. Zes weken voorafgaand aan de audit dient de zelfevaluatie binnen te zijn.

Indien dit niet het geval is, zal er geen audit plaatsvinden. 

De zelfevaluatie vormt de start van de audit. 

De vragen voor zelfevaluatie leest u in onderstaand document. 

Zend de zelfevaluatie en de lijst van montessorideskundigheid aan:

nmv-secretariaat@montessori.nl 

Stap 4 Afstemmen dagindeling

De voorzitter van het auditteam neemt met u contact op. U bespreekt samen de dagindeling voor de audit.

Vaste onderdelen zijn: groepsbezoeken, gesprekken met kinderen, ouders en medewerkers en een nabespreking met het team en directie. 

U ontvangt de definitieve dagindeling uiterlijk twee weken voor de auditdatum. De activiteiten tijdens de dag hangen af van de inhoud en kwaliteit van de toegezonden documenten. 

Hier vindt u een voorbeeldmodel dagindeling.

Stap 5 De auditdag

De audit vindt plaats.

Het team, de ouders en de kinderen zijn op de hoogte gesteld van het bezoek en de activiteiten die plaatsvinden. 

U ontvangt het auditteam, regelt een ruimte voor overleg en verzorgt de lunch voor het auditteam. De dag wordt afgerond met een terugkoppeling over de eerste bevindingen en hoe de audit verlopen is.

Stap 6 Concept reflectieve notitie

U ontvangt de concept reflectieve notitie binnen drie weken na afloop van de NMV- audit. U krijgt de gelegenheid binnen drie weken het auditteam te wijzen op feitelijke onjuistheden. U gebruikt hiervoor het document

' Reactie op Reflectieve Notitie'

In het document ' Reactie op de Reflectieve Notitie' geeft u als eerste aan of: 

5A

  • De ontvangen reflectieve notitie feitelijk juist is;

  • De ontvangen reflectieve notitie feitelijke onjuistheden bevat en vult u deze aan.

5B

  • U geeft feedback over het verloop van de audit en u schrijft (max 1a4) uw ontwikkelplan voor de instelling. 

  • Binnen vier weken zendt u de reactie op de reflectieve notitie terug aan de voorzitter van het auditteam. 

Stap 7 Definitieve reflectieve notitie

De instelling ontvangt de definitieve reflectieve notitie van de voorzitter. 

Stap 8 Besluit NMV-Audit

De auditcommissie ' Toelating & Erkenning' zendt het definitieve rapport en het advies aan het Netwerkbestuur 0-12 jaar.

Het NMV-bestuur stelt u, schriftelijk en gemotiveerd, op de hoogte van de beslissing en van de consequenties en de mogelijke vervolgprocedure.

Bij een positieve uitkomst ontvangt u het NMV-Erkenningslogo op naam. 

Stap 9 Ontvangst NMV Erkenningslogo

U ontvangt van de NMV, naast het bekende bordje op de deur, ook het digitale logo op naam van uw instelling. Het digitale logo is uniek, dat wil zeggen op naam en locatie, jaartal van erkenning en voor de duur van twee of vier jaar afgegeven. 

U kunt het digitale logo gebruiken voor uw digitale middelen als schoolgids, website, informatieboekje, banner etc. De Nederlandse Montessori Vereniging erkent hiermee de aanwezigheid van de montessorikwaliteit van uw montessori-instelling.

De instelling toont aan, ontwikkelt zich, borgt en stelt zich ten doel kwalitatief goed montessori-opvoeding en onderwijs te geven

bottom of page