top of page

Stap 1 Inlezen NMV-Audit

Op deze pagina vindt u een stappenplan welke u volgt wanneer u aanwezig bent als auditor bij een NMV Audit.

 

U leest de brochure " Waarderend Auditen " "De Gulden Tien" en de " 7 Redenen".

Deze kunt u onder deze tekst downloaden wanneer u op de blauwe cirkels klikt.

Dit zijn de grondleggers van het waarderend auditen. De Gulden Tien en de 7 Redenen zijn de uitgangspunten voor de erkenning van de NMV. Hierdoor bent u op de hoogte door welke bril de auditor kijkt en leest u wat er van u en de instelling verwacht wordt. In het stappenplan zult u ook formulieren treffen die ingevuld moeten worden. Dit kunt u digitaal doen door de formulieren te openen met Acrobat Reader ©. 

Dit programma is gratis te downloaden en te gebruiken. Nadat u de formulieren heeft ingevuld exporteert u het document naar een pdf en zendt u naar de voorzitter.

Stap 2 Afstemmen auditteam

Het Auditteam wordt samengesteld door het NMV Secretariaat en gekoppeld aan een te bezoeken montessori-instelling. Het secretariaat stelt in overleg de voorzitter aan. De voorzitter van het auditteam legt contact met de directe van de instelling en nemen de model dagindeling door. Download onderstaand formulier. 

Stap 3 Voorbereiden en verdiepen

U bereidt zich voor op de audit. U ontvangt vooraf de zelfevaluatie van de instelling en leest deze om zo een goed beeld te krijgen. Toegestuurde relevante stukken en de website van de instelling bekijkt / leest u ook. Daarna noteert u uw vragen. Deze kunt u meenemen op de dag van de audit. Ter voorbereiding leest u de documenten ' Gespreksvoering NMV Audit ' en ' Waarderingskader ' De Gulden Tien'.

 

U kunt deze printen en meenemen op de dag van de audit zodat u deze kunt gebruiken. 

Hieronder het document voor de zelfevaluatie die de instellingen gebruiken.

Stap 4 De auditdag

De audit vindt plaats. U heeft vooraf van de voorzitter de dagindeling ontvangen.

Het team van de instelling, de ouders en de kinderen zijn op de hoogte gesteld van het bezoek en de activiteiten die plaatsvinden. Lunch zal verzorgd worden door de instelling. De dag wordt afgerond met een terugkoppeling over de eerste bevindingen en hoe de audit verlopen is.

Stap 5 Bijdragen aan reflectieve notitie

Na de Audit schrijft het auditteam, binnen vier weken haar reflectieve notitie. Hierin staan de conclusies, aanbevelingen en het globale advies. De voorzitter stuur de reflectieve notitie naar de directeur van de instelling. In het document ' Reactie Reflectieve Notitie' geeft de instelling binnen uiterlijk vier weken feedback over de audit en mogen zij reactie geven op eventuele feitelijke onjuistheden. De instelling schrijft ook haar ontwikkelplan in de ' Reactie Reflectieve Notitie' 

Stap 6 Reageren op de notitie

Het auditteam corrigeert de reflectieve notitie op feitelijke onjuistheden. De opmerkingen en relevante reacties worden aan de definitieve reflectieve notitie toegevoegd

De voorzitter van het auditteam stuurt de definitieve reflectieve notitie aan:

*de auditcommissie ' toelating en erkenning'

*de Instelling.

Stap 7 Adviseren en vervolg

De auditcommissie ' Toelating & Erkenning' zendt het definitieve rapport en het advies aan het sectiebestuur. Het NMV bestuur stelt de instelling, schriftelijk en gemotiveerd, op de hoogte van zijn beslissing en van de consequenties en de mogelijke vervolg procedure.

Bij een positieve uitkomst ontvangt de instelling van de NMV een NMV -Erkenningslogo op naam. Deze wordt voor de instelling gemaakt en kunt gebruiken op uw website, socialmedia, flyers, documenten en andere stukken. 

bottom of page