top of page

NMV Auditor worden?

Bijdragen aan montessorikwaliteit

De Nederlandse Montessori Vereniging is op zoek naar kandidaten in de rol van Waarderend Auditor in het basisonderwijs. Een waarderende audit is in te zetten als een verbeter- en veranderinstrument.

Waarderend auditen legt de nadruk op de ambities van een organisatie. In de waarderende audit wordt onderzocht wat de sterkten en de bevorderende krachten zijn in de organisatie om de prestaties te verbeteren. De waarderende audit is gericht op samenhang en samenwerken en levert zo een wezenlijke bijdrage aan het proces van kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Het gaat daarbij vooral om als auditor te luisteren naar het verhaal van de montessori-instelling.

NMV Auditor Worden

De NMV Auditor

 • Richt met de mede-auditoren het audit-proces voor de vereniging   verder in

 • Doet mee aan de pilot waarderend auditen

 • Bezoekt montessori-instellingen voor 0-12 jaar en werkt samen in   het auditteam.

 • Ziet het als een kans om door middel van de NMV-audit de  montessori-instelling verder aan te zetten tot ontwikkeling

 • Is onderdeel van het NMV-auditteam en maakt samen het NMV-   audit verslag

 • Werkt zelf en binnen het audit-team aan de eigen ontwikkeling.

Verantwoordelijkheden NMV Auditor

 • Brengt een bezoek aan de montessori-instelling.

 • Spreekt met de verschillende lagen in de instelling .

 • Bereidt zich voor op het auditbezoek door relevante stukken op te  vragen, in te zien, door te nemen en de opkomende vragen hierbij te formuleren.

 • Maakt samen met het auditteam reflectief verslag op waar (organisatie)   ontwikkeling uit spreekt en doet dit in het auditverslag.

 • Bespreekt met het auditteam de bevindingen en noteert de conclusies in het auditverslag.

 • Beschrijft de kwaliteiten van de instelling objectief in het auditverslag.

Profiel NMV Auditor

Vooruit in montessori-onderwijs

 • Bezoekt montessori-instellingen voor 0-12 jaar en werkt samen in het auditteam.

 • Ziet het als een kans om door middel van de NMV-audit de montessori-instelling verder aan te zetten tot ontwikkeling.

 • Is onderdeel van het NMV auditteam en maakt samen het NMV auditverslag en werkt zelf in het auditteam aan eigen ontwikkeling. 

 • Spreekt met de verschillende lagen in de instelling .

 • Bereidt zich voor op het auditbezoek door relevante stukken op te vragen, in te zien, door te nemen en de opkomende vragen hierbij te formuleren.

 • Maakt samen met het auditteam reflectief verslag op waar (organisatie) ontwikkeling uit spreekt en doet dit in het auditverslag.

 • Bespreekt met het auditteam de bevindingen en noteert de conclusies in het auditverslag.

 • Beschrijft de kwaliteiten van de instelling objectief in het auditverslag.

Invalshoeken

De auditor bekijkt vanuit de volgende

invalshoeken de kwaliteit van een

montessori-instelling en heeft kennis

van deze invalshoeken en hoe de

kwaliteit bevorderd kan worden.

Deze invalshoeken worden verduidelijkt

in de brochure Waarderend Auditen 2018.

A Opvoedinbg & Onderwijs

A Opvoeding & Onderwijs

 • De opvoedingswaarde van Maria Montessori

 • De opvoeding- en onderwijsinhoud

 • De opvoeding- en onderwijsomgeving

 • Het evalueren en verantwoorden

B Opvoeding & Onderwijs

 • De mens

 • Éducation permanente

C Organisatiekenmerken

 • De mens

 • De instelling in Balans

bottom of page