top of page

Montessori Nieuwsflits 2

Deze Montessorinieuwsflits is bedoeld om nieuws rondom het waarderend auditen 0-12 jaar te delen. Bezochte montessori-instellingen voor 0-12 jaar krijgen hier meer gezicht. Een korte update, mooie momenten die het delen waard zijn, met een ‘kijkje bij elkaar’ komen in deze nieuwsflits terug.

In september is de eerste NMV trainingsdag voor Waarderend Auditen gehouden. Het kader vanuit de NMV is opnieuw verwoord door Lex Spee namens de ontwikkelgroep. De gevleugelde uitspraak: ‘Dat deden we vroeger ook’ is aangepast door het motto: ‘Dat doen we tegenwoordig anders’. Het is niet het systeem zelf maar de uitvoerders van het systeem die hierbij de kracht bepalen van de NMV-audit. Pas toe en leg uit waar je als montessoriinstelling staat en naar toe beweegt. Deze middag is er ruimte gegeven aan het uitwisselen van ervaringen doordat er in heterogene groepen als ‘oud visiteur - nieuwe auditor - te starten auditor -ervaringen en nieuwe vragen zijn besproken


 

Gadget in gebruik: deel ons!

“Hoe bespreek je met je team je onderwijskwaliteit? Waar ben je trots op? Wat als alles kon?’ Vo o r a l l e m o n t e s s o r i - i n s t e l l i n g e n l a g h e t inspiratiedoosje op de mat! Uiteraard om de nieuwe website te promoten maar zeker ook om het nieuwe kader waarmee de NMV auditoren komen kijken en l u i s t e re n n a a r v o re n t e b re n g e n . W i j a l s ontwikkelgroep zijn benieuwd wat deze gadget tot nu toe heeft gebracht. Deel de ervaringen met ons. Dat kan van alles zijn: Een foto waarin de gadget in gebruik is, een voornemen, een reactie of een opkomende vraag hierbij: wij ontvangen het graag om weer te delen martine.ontwikkelcentrum@montessori.nl

 

Trainingsbijeenkomsten

Driemaal per jaar vinden er trainingsdagen voor de NMV-Auditor plaats met een opbouwend karakter: September: de start het het nieuwe kader, januari verdieping, mei evaluatie en het vervolg. Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur: * Ochtend gedeelte 10.30-12.30 uur bijeenkomst voor de auditcommissie * Middaggedeelte 13.30-15.30 uur training NMV- auditoren, inclusief auditcommissie & ontwikkelgroep.

 

Fijne Herfst!

De ontwikkelgroep: Michelina Hogeveen, Annemieke Eshuis, Lex Spee, Femmy Lieben, Peter Warnders (NMV- secretariaat en Martine Lammerts (MOC) wenst iedereen een fijne herfstvakantie!58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page