top of page

Montessorikwaliteit


 


De Montessori Nieuwsflits is bedoeld om een ieder op de hoogte te houden van de actualiteiten rondom montessorikwaliteit. Bezochte montessori-instellingen voor 0-12 jaar krijgen in deze nieuwsflits meer gezicht. Een korte update, mooie momenten die het delen waard zijn, met een ‘kijkje bij elkaar,’ komen in deze nieuwsflits terug.


De ontwikkelgroep Waarderend Auditen o.l.v. het Montessori Ontwikkel Centrum presenteert aan ieder met veel plezier de website over montessorikwaliteit Waarderend Auditen. Vind hier alles over het traject Waarderend Auditen voor de instelling van 0-12 jaar.


In het afgelopen jaar is nadrukkelijk de wens uitgesproken alles wat geschreven is met de ontwikkelgroep en het MOC na de pilotfase, handzaam te presenteren. Alle NMV-Audit stukken zijn digitaal en chronologisch geordend. De site is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en mobile compatible. Lees en kijk vooral rond op deze site. Tips ter aanvulling, ter verbetering ontvangen we graag via martine.ontwikkelcentrum@montessori.nl

 

Ontwikkeljaar

Met het netwerk 0-12 en de ontwikkelgroep is, na de pilotfase van Waarderend Auditen 0-12 jaar, besloten het komend jaar als ontwikkeljaar te hanteren. De documenten en website worden bijgesteld en verbeterd wanneer de praktijk daarom vraagt. We werken met ‘dat wat er is’ en zien in dat we in beweging blijven. Voor het nieuwe schooljaar zijn er dertig NMV-audits bij de diverse montessori-instellingen gepland.

 

Trainingsbijeenkomsten

Driemaal per jaar vinden er trainingsdagen voor de NMV-Auditor plaats met een opbouwend karakter: September: de start het het nieuwe kader, januari verdieping, mei evaluatie en het vervolg. Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur: * Ochtend gedeelte 10.30-12.30 uur bijeenkomst voor de auditcommissie * Middaggedeelte 13.30-15.30 uur training NMVauditoren, inclusief auditcommissie en ontwikkelgroep.


 

Fijne Zomer

De ontwikkelgroep: Michelina Hogeveen, Annemieke Eshuis, Lex Spee, Femmy Lieben, Peter Warnders (NMVsecretariaat en Martine Lammerts (MOC) wenst iedereen een fijne zomer!


114 weergaven1 opmerking
bottom of page